DONATIONER 2016

 Donationsudvalget har afholdt møde d. 22. november og afgjort hvordan overskuddet 2017 skal fordeles. I alt var der ansøgninger for  154.290 kr. Heraf er der bevilget  96.500 kr.
I alt - det samlede beløb som er med til at gøre en forskel for borgere med psykiske vnskeligheder        146.500kr.                                           

Følgende ansøgninger er imødekommet:
KSF - Idrætsforening i Favrskov                        Deltagelse i Idrætsfestival, 20 personer        16.000 kr.
PTSD-ramt far                                                    Tilskud til almindelig cykel                                3.500 kr.
Botilbuddet Vidagerhus, Varde, Janderup         MTB cykler /stativ samt uderedskaber         10.000 kr.
Botilbuddet Vidagerhus, Varde, Janderup         Motionsudstyr                                                12.500 kr.
Brugerforeningen på Center Bøgely                  Tilskud til oplevelsesture                                5.000 kr.
IFS Vestjyderne                                                 Tilskud til svømning for sæson 2016/17 
                                                                            samt driftsmidler                                              15.000 kr.
Værestedet Dalgasvej 5, Varde                          Tilskud til skridttællere                                   3.000 kr.
Værestedet Dalgasvej 5, Varde                          Tilskud til et forløb med en danselærer        6.000 kr.
IF Sund Stil, Kalundborg                                    Deltagelse i idrætsfestival, 10 personer           8.000 kr.
Varde tennis Klub                                               Forsættelse af  tennisprojekt:
                                                                            min. 1  træning pr. uge .    
                                                                            D
eltagerne får deres egen ketcher plus
                                                                            en klubt-shirt samt et stk. frugt efter træning   7.500 kr.
Psykiatrien/værestedet  i Holstebro                    Midler til afholdelse af et Mini-OL
                                                                            
for ca. 200 deltagere                                        5.000 kr.
Skibbyhøj - bosted                                              Deltagelse i idrætsfestival                               5.000 kr.

Derforuden er følgende beløb doneret  til  psykiatritilbud til de foreninger/væresteder, som har hjulpet  os under afvikling af turen.

 Frederikshavn , IF Mob din  krop  som tak for arrangement ved starten i Skagen                    10.000 kr.
Ålborg Idræt og Kultur, Værested Poppelvej, som tak for underholdning og
traktement ved ankomsten til Aalborg samt  müslibarer til lommerne                                        10.000 kr.
IF Mariagerfjord  for flagallé på depotet ved Mariager sejlklub                                                   5.000 kr.
Silkeborg IF Silkesind for flot modtagelse og Zumbaundervisning ved ankomst til Silkeborg                                                                                                                                  10.000 kr.                
IFS Vestjyderne                                                                                                                              10.000 kr.
KFUM soldaterhjem, Varde                                                                                                            5.000 kr.