En kæmpe oplevelse, højt humør og et godt sammenhold er fremtrædende overskrifter fra de mange evalueringsskemaer vi har modtaget fra årets deltagere.

Foreningen siger tak for komplimenterne og giver straks roserne videre til de mange hjælpere og hold kaptajner, som jo i fælleskab var dem, der støttede, hjalp og guidede de mange ryttere undervejs, på den store udfordring.Ikke alt lykkedes, som vi havde håbet. Her vil vi fremhæve to betydelige ting; Arrangementet ved Varde Å, var ikke godt - arrangementet manglede kant og på trods at de lokale garders musiske indslag, er området for stort til at kunne skabe rammerne for en god afslutning. Desværre virkede vort højtaleranlæg heller ikke. Ingen er mere kede af det skete, end bestyrelsen; Det er ikke rart at invitere gæster og vor hovedsponsor, Bilka, på scenen for at holde tale, og så virker mikrofonen ikke. I 2019 må vi tilbage til torvet, som mange deltagere også har udtrykt ønske om.

Scandic er en vigtig samarbejdspartner, da de råder over hoteller med den nødvendige kapacitet. Vi er meget glade for det tætte samarbejde vi har med Scandic hotellerne.  

Og derfor var det også naturligt, at vi efter at have læst kommentarerne i evalueringerne har kontaktet Scandic og fortalt om forholdsvis mange, som har haft en negativ oplevelse ved bespisningen i Silkeborg. Det gode ved den sag, er så, at Silkeborg har været i dialog med Aalborg for at høre/lære, hvad der kan gøres bedre.

Til år 2019 er der booket hoteller i Frederikshavn, Aalborg og Herning.

Gør vi brug af alle kommentarer og forslag, som kommer op i skemaerne ?

Ja, alle kommentarer er drøftet i bestyrelsen, alle kaptajner og hjælpere har været inviteret til evalueringsmøde, hvor vi har gennemgået tingene og drøftet muligheder for at blive ”mere skarpe” i 2019.

Vi skal bl.a. have justeret – læs mindsket, afstanden til første depot. Og vi skal helt sikker være meget mere skarpe på, at kende kilometer afstanden til depoterne.

Over tid ændrer ting sig. Vi oplever nu en efterspørgsel efter cola. Det har vi ikke tidligere hørt om, men vi regner med at få det på bestillingslisten inden næste år. Tilsvarende vil udvalget af de forskellige brødtyper, blive kigget efter i sømmene, endda uden at det går ud over udvalget af de lækre kager.

Uden engagerede hjælpere, kunne turen slet ikke gennemføres. De har haft et separat evalueringsskema og fra besvarelserne har vi fået megen nyttig information, til hvordan vi kan lette og støtte dem, i deres arbejde. De bedste informationer derfra er dog, at de også har haft en god oplevelse og langt de fleste har givet udtryk for, at de gerne stiller op igen.