Tilbage

Ny konstitueret bestyrelse

13. april 2022

Efter generalforsamlingen, hvor pladserne i bestyrelsen ikke blev fyldt op har den valgte bestyrelse konstitueret sig foreløbig frem til 1.11.22

Konstitueret formand frem til 1.11.22: Ole Paterek

Konstitueret kasserer: Birthe Christensen, her tilknyttes Kurt Carstensen til hjælp med bogføring. 

Sekretær: Oluf Nissen

Herudover er Palle Kristensen, Gitte Askholm og Jørgen Randrup bestyrelsesmedlemmer med forskellige funktioner.

Lisbeth Crafack, der er valgt som suppleant deltager også aktivt i bestyrelsesarbejdet.

De to konstituerede medlemmer, havde valgt at trække sig, og er kun med indtil der findes en ny formand og kasserer og senest frem til 1.11.22

Derfor skal vi have tilgang af 1-2 bestyrelsesmedlemmer.