Tilbage

Vi har brug for dig!!!!

15. februar 2022

Er du den ildsjæl, som vil være med til at tegne fremtiden for Cykel for Sagen, så mød op til generalforsamlingen den 21.marts kl. 19:00 eller kontakt den nuværende formand Ole Paterek mobil 21 77 06 86.

På den kommende generalforsamling skal der vælges to nye medlemmer til bestyrelsen, idet nuværende formand Ole Paterek takker af efter 8 gode år på posten. Tilsvarende takker Birthe Christensen af som kasserer. Heldigvis har begge ønske om at bistå med støtte og løsning af opgaver, hvor der måtte være behov.

Nyvalgte medlemmer skal supplere den nuværende bestyrelse, som under forudsætning af genvalg, består af sekretær Oluf Nissen, menige medlemmer Gitte Askholm og Jørgen Randrup samt suppleant Lisbeth Crafack. Alle ønsker at fortsætte og ser frem til at byde nye frivillige velkommen. Mette Kloster, koordinator for turen, fortsætter ligeledes.

Hvor meget tid skal man forvente at bruge på opgaven? Og er det lønnet?

Bestyrelsen mødes ca. 6-7 gange årligt á ca. 3 timer pr. gang. Derudover løses opgaver ad hoc jævnfør interesse og ansvarsområde. Bestyrelsen har netop lagt sidste hånd på årshjulet samt drejebogen for afvikling af Cykel for Sagen. Hermed er der skabt overskuelighed og et solidt fundament for nye bestyrelsesmedlemmer at bygge videre på, i tæt samarbejde med de nuværende.

Formandens opgaver er primært; at tegne foreningen udadtil, indkalde til bestyrelsesmøder i samarbejde med sekretæren samt uddelegere opgaver til løsning. Formanden er tillige en del af doneringsudvalget.
Den nuværende formand har lovet at stå for registrering af betaling fra deltagerne, udarbejde holdlister, udarbejde hotellister samt den nødvendige koordinering med hoteller.

Foreningens kasserer har til opgave at have overblik over økonomien, betale regninger, udsende fakturaer, kontere indtægter og udgifter samt opstille regnskab til revision og generalforsamling. Til opgaven anvendes et online regnskabsprogram. Man skal ikke nødvendigvis være uddannet i regnskab for at bestride opgaven.

 Løn – ja, udbetalt i sjove og gode oplevelser. 😊

Nej, frivilligt bestyrelsesarbejde er ikke lønnet med kroner og ører. Det er lysten, der driver værket og tilfredsheden ved, både at være en del af noget større og gøre en forskel for en gruppe mennesker, som både har det svært og pr. definition ikke er del af et ordinært idrætsfællesskab.