Tilbage

Generalforsamling 2021

4. maj 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Cykel for Sagen torsdag d. 17. juni kl 19.

Stedet er endnu ikke fastlagt. Udsendes sammen med endelig dagsorden senest d. 10. juni.

Dagsorden jvf vore vedtægter.

Af hensyn til forsamlingsloftet er det nødvendigt med tilmelding så vi undgår et overfyldt lokale.

Tilmelding til olni@cykelforsagen.dk senest d. 15.6.

 

Som reglerne er lige i øjeblikket skal deltagere ved generalforsamlingen kunne fremvise gyldigt coronapas.