HVEM ER
CYKEL FOR SAGEN?

Initiativet Cykelforsagen, bygger på en gruppe frivillige ildsjæles interesse for at kunne gøre noget for den gruppe af medborgere, som af det offentlige betegnes som psykisk syge/sindslidende. Borgere der ikke altid har nemme livsvilkår som gør, at de i perioder har brug for støtte, som går længere end hvad staten og kommune kan tilbyde – derfor vil initiativtagerne gerne være med til at sætte fokus på sindslidendes muligheder i idrætten og det frivillige foreningsliv.
Hver 5. dansker rammes af en psykisk lidelse og her er sport, social samvær og bevægelse et godt supplement til både medicinen og til at undgå ensomhed og inaktivitet.

Vi ønsker at bruge cyklen som middel til at samle penge ind. Det at koble egen interesse i cykelsporten og positive oplevelser, med lysten til at gøre en forskel, er hele fundamentet bag initiativtagerne.

Overrækkelse til en af de støttede organisationer

Tag med på en spændende cykeloplevelse

Vi ønsker at skabe rammerne for nogle gode dage, hvor cyklen og naturen er i fokus og hvor det handler om spændende cykeloplevelser undervejs. Vi er ikke ”bare” ude på en lang cykeltur, men vi cykler også for andres skyld. En kombination der både sætter livet og de personlig oplevelser i perspektiv og samtidig giver mening og øger den indre glæde, ved således at give ”noget” videre.

EN god sags tjeneste

At være psykisk sårbar/sindslidende, og modtage psyko farmaca, hvor bivirkningerne ofte medfører overvægt og inaktivitet, betyder at mange rammes af livsstilssygdomme. Psykiatrifonden henviser til at der er mellem 7-800.000 danskere som er ramt af en psykiatrisk lidelse og betegnes som psykisk sårbar. En situation som både er samfundsøkonomisk og ikke mindst personligt omkostningsfyldt for den enkelte.

Læs mere om hvorfor vi overhovedet cykler i den gode sags tjeneste...