Serviceteam

 

 • Elin Lund

  finishertrøje ansvarlig, startkort mm. Følgebil 8
 • Gitte Askholm

  Serviceteam. Følgebil 6 og ekstremtur. Bestyrelsesmedlem
 • Hanne Holm Nielsen

  Serviceteam. Følgebil 1
 • Henrik Hviid Thomsen

  Mekaniker
 • Jan Lynggaard

  Serviceteam. Følgebil 4
 • Jens Dixen Mejdahl

  Serviceteam. Følgebil 5
 • Jytte Sørensen

  Forplejning "madkassen"
 • Kirsten Pedersen

  Serviceteam. Følgebil 5
 • Kirsten Schmidt

  Forplejning "madkassen"
 • Kurt Kallehauge

  Buschauffør
 • Lene Kræmer

  Serviceteam. Følgebil 2
 • Linda Brok

  Serviceteam. Følgebil 4
 • Lisbeth Crafack

  medlem af donationsudvalg, suppleant til bestyrelsen Kaptajn/Løjtnant hold 5
 • Mette Kloster

  Koordinator på turen. kontakt 61686935 Serviceteam. Følgebil 3
 • Per Daugaard

  Bagage mand (kassemester)
 • Philip Rosenquist

  Serviceteam. Følgebil 1
 • Søren Vestergård Pedersen

  Seviceteam. Følgebil 2
 • Vita Bach Mortensen

  Serviceteam. Følgebil 3