HVEM STØTTER VI

Vi støtter idrætsforeninger for psykisk sårbare eller andre aktive tiltag, der arbejder målrettet med at også psykisk sårbare kan få aktiv del i idrætskulturen.

HVORFOR CYKEL FOR SAGEN

At være psykisk sårbar/sindslidende, og modtage psykofarmaca, hvor bivirkningerne ofte medfører overvægt og inaktivitet, betyder at mange rammes af livsstilssygdomme. Psykiatrifonden henviser til, at der er mellem 7-800.000 danskere, som er ramt af en psykiatrisk lidelse og betegnes som psykisk sårbar. En situation som både er samfundsøkonomisk og ikke mindst personligt omkostningsfyldt for den enkelte.

Når mennesker rammes af en psykisk sygdom, griber det ind i den enkeltes hverdag på flere niveauer og betingelserne for positiv livskvalitet er dermed forringet. Man rykkes ud af de almene dagligdags rutiner, væk fra uddannelse og arbejdsmarkedet, og bliver fyldt med indre tanker, som blokerer for rationelle og almene handlinger som fx at leve sundt, få motion og have overskud til at være social. De fleste isolerer sig, bliver inaktive og mister social kontakt med både familie og venner – her også med fritidstilbud. 

Idrætskulturen rummer mulighed for at styrke den enkelte, både fysisk, psykisk og socialt – der skal ekstra ressourcer til. Derfor er et samspil mellem stat, markedet og det civile samfund vejen frem, når denne opgave skal løses. Kun ved at koble ressourcer fra det frivillige Danmark med overskudsressourcer fra det kommercielle marked med viden fra psykosomatikken, vil det kunne lykkedes at inkludere en ofte overset gruppe af borgere i idrætskulturen. 

Ikke mindst de unge sindslidende, som både kæmper med selvforståelse og accept af egen psykisk skrøbelighed/sygdom, har behov for et sted, hvor de kan styrke sundheden gennem kropslig aktivitet og bruge styrken til at indgå i uddannelse eller i job.
Idræt er rigtig godt for selvværdet og selvtilliden. Det giver bedre humør og lyst til livet samt overskud til at indgå i andre fællesskaber som eksempel foreningsarbejde, uddannelse og job.

Netop konstellationen bag Cykel for Sagen gør denne event til et unikt og enestående projekt, som samler interessenter på tværs af samfundets opdelte siloer.