Tilbage

Ny bestyrelse

3. oktober 2022

Det er med stor glæde at kunne meddele at Cykel for Sagen nu fortsætter i 2023.

På aftenens bestyrelsesmøde kunne den nye fuldtallige bestyrelse konstituere sig.
Kasserer: Knud Dreier
Sekretær: Oluf Nissen frem til generalforsamlingen i marts
Øvrige medlemmer:
Suppleanter:
Torben Kloster (ny ruteplanlægger)
Øvrige tilknyttet bestyrelsen:
Mette Kloster (ansvarlig for servicemedhjælperne)
Johannes Boel Madsen (ruteplanlægger)